महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात 512 जागांसाठी भरती

 महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क

विभागात 512 जागांसाठी

भरती||Maharashtra

state Excise 

Recruitment 2023||


Maharashtra  state Excise   Recruitment 2023
Maharashtra  state Excise   Recruitment 2023Total: 512  जागा


पदांचे नाव& तपशील:

1)लघुलेखक ( निम्नश्रेणी) - 05 जागा

2)लघुटंकलेखक-  16 जागा

3)जवान राज्य उत्पादन शुल्क- 371 जागा

4)जवान- नि- वाहन,चालक राज्य उत्पादन        शुल्क-  70 जागा


5) चपराशी-50 जागाशैक्षणिक पात्रता: 

पद क्र 01) १० वी उत्तीर्ण  ii) लघुलेखक 120 श. प्र.मि   iii) मराठी टंकलेखन 30 श. प्र. मि किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र. मि


पद क्र 02) १० वी उत्तीर्ण  ii) लघुलेखक 80 श. प्र.मि   iii) मराठी टंकलेखन 30 श. प्र. मि किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र. मि


पद क्र 03) 10 वी उत्तीर्ण

पद क्र 04) i) 7 वी उत्तीर्ण ii) हलके वाहन

 चालवीण्याचा परवाना

पद क्र 05) 10 वी उत्तीर्णशारीरिक पात्रता: 

पुरुष-      उंची 165 cm छाती- 79 cm  

                  फुगवून 05 cm आधिक


महिला- ऊंची 160 cm 


वयाची अट: 13 जून 2023 रोजी 18 ते 40 वर्षे

 ( मागासवर्गीय 05 वर्षे सूट)


नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र


Fee: 

1) पद क्र 1&2 : खुला प्रवर्ग :900/- ( राखीव

 प्रवर्ग: 810/-)

2) पद क्र 3 : खुला प्रवर्ग :735/- ( राखीव

 प्रवर्ग: 660/-)


2) पद क्र 4&5 : खुला प्रवर्ग :800/- ( राखीव

 प्रवर्ग: 720/-)


Online आर्ज करण्याची शेवटची तारीख:

13 जून 2023


परीक्षा 18 ते 30 जुलै 2023 दरम्यान 

अधिकृत वेबसाईट: पाहा


जाहिरात : पाहा


ऑनलाईन आर्ज: Apply Online

Post a Comment

0 Comments

.